Udsatterådet

Albertslund Kommunes Udsatteråd blev nedsat i 2017 - følg med i Udsatterådets arbejde her på siden


Udsatterådet i Albertslund Kommune har til formål, at være talerør for lokale borgere, som er i en udsat social livssituation. Borgere kan være udsatte på grund af hjemløshed, misbrug, prostitution, sindslidelse, vold, ensomhed, fattigdom, traumer eller andet.

Udsatterådet skal være med til, at sætte vigtige temaer på dagsordenen og skal rådgive relevante politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet. 

Madpakker

Udsatterådet i Albertslund samarbejder med "Overskud i Albertslund" om uddeling af madpakker. En madpakke består af dagens overskud af fødevarer og er pakket af de frivillige i "Overskud i Albertslund". Madpakkerne bliver delt ud af frivillige, som Udsatterådet har lavet aftale med.

Hvis man skal have en madpakke, sker det efter samtale med frivillige rådgivere, som er medlem af Udsatterådet og som har tavshedspligt.

Hvis du er interesseret i at få madpakker, kan du ringe på tlf. 29 64 99 66 og lægge en besked med dit telefonnummer. Så bliver du ringet op af en af de frivillige rådgivere - Lisbeth eller Nina.

Bisidder og økonomisk rådgivning

Frivilligcenter Albertslund har i samarbejde med Udsatterådet oprettet et korps af frivillige, der kan hjælpe som bisidder og med økonomisk rådgivning.

Den frivillige bisidder kan gå med til møder med f.eks. Jobcenter/kommunen, dit uddannelsessted eller din læge.

Den frivillige økonomiske rådgiver kan f.eks. hjælpe med at få betalt regninger, lægge et budget, med e-Boks eller NemID.

For at få en bisidder eller få økonomisk rådgivning, kan du kontakte projektkoordinator Cecilie i Frivilligcenteret på tlf. 40 26 97 93, hvor du kan lægge besked med dit telefonnummer. Du kan også sende en mail til cecilie@frivilligcenter.nu

 

Udsatterådets forretningsorden

Luk alle
Åben alle

Se her hvem der er medlem af Albertslund Kommunes Udsatteråd og hvordan du kan kontakte dem.

 

Udsatterådets medlemmer

Udsatterådet vælges for en 4-årig periode og sammensættes af: 
a) medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation
b) medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, som repræsenterer det politiske niveau
c) medlemmer, som er sagkyndige 
d) medlem, som er personligt udpeget og har særlig indsigt i eller erfaring med området
Pårørende til Udsatterådets målgrupper kan erstatte medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation (kategori a og d).

  

Formand:
Jette Nyboe 
jen@comxnet.dk
Tlf. 60 67 86 92    

Næstformand:
Nina Gustavussen
sognediakon@opstandelseskirken.dk

Medlem:
Kommunalbestyrelsesmedlem
Helge Bo Jensen 
helge.bo.jensen@albertslund.dk
Tlf. 61 62 16 79

Medlem: 
Kommunalbestyrelsesmedlem
Allan Høyer
allan.wegner.hoyer@albertslund.dk
Tlf. 24941127

Medlem:
Berit Gerzymisch Berrig
berit.gerzymisch.berrig@albertslund.dk
Tlf.43686507

Medlem: 
Sanne Graffe
sannegraffe@live.dk
Tlf. 60 14 01 01

Medlem:
Søren Mogensen
spaette@hotmail.com
Tlf. 30 42 47 42 (henvendelse kun pr. sms)

Medlem:
Ulla Bektas
ullabektas@yahoo.dk
Tlf. 40 18 93 03

Medlem:
René Meyrowitsch
meyrowitsch@mailme.dk
Tlf. 30 70 61 14

Medlem:
Lisbeth Andersen
bispe32@hotmail.com
Tlf. 22 67 47 37

Medlem:
Jannie Hansen
jannie105@hotmail.com
Tlf. 40 93 74 75

suppleant:
Diana Vang
Dianavang74alternativet@gmail.com
Tlf. 24 67 60 38

Sekretær:
Carina Kofoed
carina.kofoed@albertslund.dk
Tlf. 43 68 65 51

Udsatterådets mødeplan for 2021 - læs også dagsordenen til kommende møde (tilgængelig 1 uge inden mødet) og referater fra tidligere møder.


Udsatterådets møder i 2021

Tirsdag den 5. januar 2021 - fællesmøde med andre råd og Kommunalbestyrelsen - aflyst på grund af Corona nedlukning 

Torsdag den 4. februar 2021 - aflyst på grund af Corona nedlukning

Referat fra møde torsdag den 15. april 2021

Dagsorden til møde torsdag den 10. juni 2021

Torsdag den 2. september 2021

Torsdag den 14. oktober 2021

Torsdag den 9. december 2021

Udsatterådets møder i 2020

Referat fra møde den 6. februar 2020

Torsdag den 16. april 2020 - aflyst på grund af Corona nedlukning

Torsdag den 4. juni 2020 - aflyst på grund af Corona nedlukning

Referat fra møde torsdag den 27. august 2020

Referat fra møde torsdag den 8. oktober 2020

Referat fra møde torsdag den 3. december 2020

 

Udsatterådets møder i 2019

Referat fra møde den 1. april 2019

Referat fra møde med Social- & Sundhedsudvalget

Referat fra møde den 20. juni 2019

Referat fra møde 5. september 2019

Referat af møde den 10. oktober 2019

Referat af møde den 7. november 2019  

 

Udsatterådet arbejder med mange forskellige emner på deres møder. Der er dog særlige emner, som optager Udsatterådet meget.

Socialt frikort

”Hvad er et socialt frikort?
Du har mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året i 2019 og 2020 uden at blive trukket i sociale ydelser

Hvem kan få det?
Du er særligt socialt udfordret, og du er ikke under uddannelse eller har et arbejde. Du vil gerne have et arbejde og være en del af et arbejdsfællesskab

Hvordan kan du få det?
Kontakt din sagsbehandler, som afgør om du hører til målgruppen.

Hvordan finder du et arbejde og hvilken slags arbejde kan du få?
Du finder selv et job eller får hjælp i jobcentret. Arbejdet kan fx være læsse en lastbil, lettere havearbejde, rengøring, ordne hegn, sætte varer på plads, samle skrald osv.

Læs mere:

Folder til borgere: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-voksne-og-handicap/socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere.pdf

Folder til kommuner: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-voksne-og-handicap/socialt-frikort-pjece-malrettet-kommuner.pdf

Inspiration fra Cabi: https://www.cabiweb.dk/media/2456/inspirationskatalog-udsatteraadet-elektronisk.pdf

Socialstyrelsen: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/socialt-frikort ”

Tandpleje

Udsatterådet har arbejdet på, at få gratis tandpleje for borgere, der modtager kontanthjælp.

På kommunalbestyrelsesmødet i april 2020 blev det besluttet, at oprette en social tandpleje. Får du kontanthjælp, og har du andre end økonomiske problemer, får du nu mulighed for, at søge om gratis tandpleje. Tilbuddet oprettes i slutningen af 2021.

Ensomhed

Ensomhed er et stort problem for en del mennesker og disse problemer er vokset under Coronakrisen.

Udsatterådet vil sammen med Sundhedsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet arbejde for, at der gøres noget ved dette problem.

En planlagt temaaften om ensomhed måtte i foråret 2020 desværre udsættes på grund af Corona, og det er endnu uvist, hvornår den kan afholdes.

Udsatterådet, Overskud Albertslund og Opstandelseskirken har i fællesskab haft et Danmark-Spiser-Sammen arrangement i efteråret 2019 med musik af en lokal kunstner.

Så snart det er muligt, vil der blive inviteret til flere Danmark-Spiser-Sammen arrangementer i Opstandelseskirken.