Naturgruppen

Naturgruppens formål er at sikre, at de lokale naturinteresser bliver tilgodeset.


 - Albertslund Kommune

Som en af grundidéerne i Albertslund Kommunes Agenda 21-arbejde skal dagsordenen sættes lokalt i samarbejde med borgerne. Naturgruppen er udtryk for ønsket om at etablere et samarbejde med de lokale naturinteresserede i arbejdet med kommunens planer på navnlig naturområdet og i sager med naturmæssigt indhold.

Naturgruppen er et forum for dialog og samarbejde mellem forskellige foreninger, politikere og forvaltning, og skal i løsningen af sine opgaver bidrage til en kvalificering af sager og beslutninger, som træffes i forvaltningen, frem mod den politiske beslutningsproces.

Her kan du se hvem der er repræsenteret i Naturgruppen

Naturgruppen har blandt andet til opgave at

  • medvirke ved revision af kommunens Naturplan
  • medvirke ved udarbejdelse af statusrapporter og handlingsplaner
  • medvirke i evalueringen af gennemførte naturprojekter
  • være høringsorgan i sager med naturmæssigt indhold
  • initiere nye tiltag indenfor naturområdet
  • orientere politikerne om gruppens arbejde.

Naturgruppen kan tage initiativ til temaoplæg, afholde workshops, miniseminarer eller fyraftensmøder indenfor gruppens område. Gruppen har endvidere mulighed for at formidle viden om beskyttelse og benyttelse i relation til gruppens arbejde for eksempel gennem afholdelse af arrangementer, udarbejdelse af informationsmateriale med videre.

Her kan du læse det samlede Kommissorium for Naturgruppen 

Hvis du vil vide mere kan du kontakte formand for Naturgruppen Arne Lie, telefon: 61 77 62 63 eller Naturgruppens sekretær Jan Holmtelefon: 43 68 67 33.

Læs dagsordener og referater fra Naturgruppen

Dagsorden 06.11.2019

Dagsorden 11.06.2019 - ekskursion

Referat 11.06.2019 - ekskursion

Dagsorden 10.04.2019

Referat 10.04.2019

Dagsorden 09.01.2019

Referat 09.01.2019

Dagsorden 07.11.2018

Referat 07.11.2018

Dagsorden 12.09.2018

Referat 12.09.2018

Dagsorden 20.06.2018

Referat 20.06.2018

Dagsorden 11.04.2018

Referat 11.04.2018

Dagsorden 08.11.2017

Referat 08.11.2017

Dagsorden 13.09.2017

Referat 13.09.2017

Dagsorden 21.06.2017 - ekskursion

Referat 21.06.2017 - ekskursion

Dagsorden 05.04.2017

Referat 05.04.2017

Dagsorden 11.01.2017

Referat 11.01.2017

Dagsorden 07.12.2016 - mangler

Referat 07.12.2016

Dagsorden 09.11.2016

Referat 09.11.2016

Dagsorden 14.09.2016

Referat 14.09.2016 - møde aflyst

Dagsorden 30.03.2016

Referat 30.03.2016

Dagsorden 13.01.2016

Referat 13.01.2016

Læs rapporter og andet fra Naturgruppen