Idrætsrådet


Idrætsrådet består af ni medlemmer:

  • Jørn Jensby (A), formand
  • Brian Palmund (V)
  • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
  • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
  • Anders Fabild (HIC)
  • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)
  • Dorthe Johansen (AIF Håndbold)
  • Henrik Hertz (C)
  • Hediye Temiz (B)

Idrætsrådet arbejder inden for følgende felt:

Idrætsrådet i Albertslund Kommune er nedsat som et § 35, stk. 2.-udvalg i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser. Nedenfor er Idrætsrådets kompetence i forhold til kommunens generelle styrelsesvedtægt oplistet.

Beslutningskompetence

Rådet har fra Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse fået delegeret selvstændig beslutningskompetence til at uddele rejsetilskud til idrætsforeninger, administrationstilskud, godkendelse af nye idrætsforeninger samt elitetilskud. Derudover godkender Idrætsrådet i samarbejde med folkeoplysningsudvalget fordeling af midler fra Initiativpuljen.
Rådet godkender fordeling af lokaler og udendørsanlæg til kommunens foreninger.

Høringsret

Idrætsrådet er endvidere høringspart i alle sager, der berører idræt og bevægelse, både i relation til foreningsidrætten, den selvorganiserede idræt og idræt i den kommunale drift, f.eks. på daginstitutionsområdet, folkeskolen mv. Idrætsrådet ønsker i særlig grad involvering i forhold til børne- og undervisningsområdet, sundhed- og forebyggelse og socialområdet.
Idrætsrådet er ligeledes høringsberettigede i forhold til budgetspørgsmål, der vedrører idrætten.

Rådgivning

Idrætsrådet er rådgivende i forhold til projekter og arbejder med relation til idræt og bevægelse i alle dele af den kommunale administration.

Initiativret

Idrætsrådet medlemmer kan selv rejse sager til behandling i Idrætsrådet. Rådets medlemmer skal i det tilfælde rette henvendelse til administration eller formand.

Se vores idrætspolitik

Luk alle
Åben alle

Julie Jakobsen

Mail: julie.jakobsen@albertslund.dk

Tlf.: 4368 6902

 

Idrætsrådets møder afholdes normalt i konferencelokalet på Albertslund Stadion.


Mødeplan for 2020

19. marts.

17. juni. 

3. september.

10. december

Det er en central opgave for Idrætsrådets medlemmer og for administrationen, at Idrætsrådets aktiviteter, beslutninger og holdninger formidles bredt. Derfor har Idrætsrådet på sine møder den 24. april og den 9. maj 2018 besluttet, at der udsendes nyhedsbreve til interessenter efter hvert møde i udvalget og efter behov.

Læs nyhedsbrev - nummer 1

Læs Nyhedsbrev - nummer 2

Læs Nyhedsbrev - nummer 3

Læs Nyhedsbrev - nummer 4

Læs Nyhedsbrev - nummer 5

Læs Nyhedsbrev - Nummer 6

Læs Get2Sport status

Her kan du læse om Idrætsrådets arbejdsopgaver og beføjelser.

 

Idrætsrådets arbejdsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udvide Albertslund Stadion med en tredje hal. På budgetaftalen er der afsat ca. 30 mio. kr. til projektet.

Læs mere om haludvidelsen.