Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.


Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.

Handicaprådet består af ti medlemmer. 5 fra kommunens handicaporganisationer/andre handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer, 2 fra kommunalbestyrelsen og 3 ansatte ved kommunen. Formand er Steen Christiansen (A).

Se vores handicappolitik

Årsberetning 2018 for Handicaprådet i Albertslund Kommune

Handicaprådets tilbud om hjælp til kommunikation

Forretningsorden for Handicaprådet

Vedtægter for Handicaprådet

Luk alle
Åben alle

Formand:
Steen Christiansen
Tlf. 43 68 60 01
E-mail: steen.christiansen@albertslund.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem

Næstformand:
Bjarke Juul
Tlf. 51 18 23 34
E-mail: Bjarke.Anne@youmail.dk
Landsforeningen af PTU (polio-, trafik- og ulykkesskadede)

Medlem:
Hanne Fleinert
Tlf. 50 92 68 44
E-mail: hfleinert@gmail.com
Nyreforeningen

Medlem:
Poul Hansen
Tlf. 22 15 86 09
E-mail: poulhansen400@msn.com
Landforeningen LEV

Medlem
Eric Broberg
Tlf. 50 58 94 15
E-mail: erfibr@hotmail.com

Medlem:
Ottar Bingen-Jacobsen
Tlf. 20 11 39 87
E-mail: Ottar.bingen@gmail.com
Parkinsonforeningen

Medlem:
Hediye Temiz
E-mail: htm@albertslund.dk 
Kommunalbestyrelsesmedlem

Sekretær:
Stine Høier
Tlf. 43686873
E-mail: swf@albertslund.dk

Møder i 2020:

På grund af situationen med COVID-19 har der blot været et møde i 2020, og det var den 3. september. 

Møder i 2019:

Torsdag den 7. marts

Onsdag den 29. maj

Torsdag den 5. september

Torsdag den 14. november 

Møder i 2020

Referat fra møde den 3. september 2020

Møder i 2019

Dagorden til mødet 13. november 2019
Bilag til pkt. 5 - Invitation til fællesmøde den 7. januar 2020
Bilag til pkt. 6 - Notat om status på webtilgængelighed
Bilag til pkt. 7 - Orientering om handicapforhold på kommunens fire folkeskoler
Bilag til pkt. 7A - Brev til Ulykkespatientforeningen 
Bilag til pkt. 7B - Orientering om Ulykkespatientsforeningens undersøgelse af tilgængelighed på skolerne
Bilag til pkt. 10 - Mødedatoer i 2020

Referat af mødet 13. november 2019

Dagsorden til mødet 28. august 2019 - med bilag
Referat af mødet 28. august 2019

Dagsorden til mødet 29. maj 2019
Referat af mødet 29. maj 2019
Bilag til punkt 2 i referat af mødet 29. maj 2019

Dagsorden til mødet 7. marts 2019
Referat af mødet 7. marts 2019

Møder i 2018

Dagsorden til møde 14. marts 2018
Referat af mødet 14. marts 2018

Dagsorden og bilag til mødet 24. maj 2018
Referat af mødet 24. maj 2018

Dagsorden og bilag til møde 6. september 2018
Referat af mødet 6. september 2018

Dagsorden og bilag til mødet 29. november 2018
Referat af mødet 29. november 2018


Møder i 2017

Dagsorden til møde 2. marts 2017
Referat fra møde 2. marts 2017

Dagsorden til møde 15. juni 2017
Referat fra møde 15. juni 2017

Dagsorden til møde 14. september 2017
Referat fra møde 14. september 2017

Dagsorden til møde 7. december 2017
Referat fra møde 7. december 2017

 

Møder i 2016

Dagsorden til møde 10. marts 2016
Referat fra møde 10. marts 2016

Dagsorden til møde 15. juni 2016
Referat fra møde 15. juni 2016

Dagsorden til møde 8. september 2016
Referat fra møde 8. september 2016

Dagsorden til møde 8. december 2016
Referat fra møde 8. december 2016Møder i 2015

Dagsorden til møde 10. december 2015
Referat fra møde 10. december 2015

Dagsorden til møde 10. september 2015
Referat af møde 10. september 2015

Dagsorden til møde 22. juni 2015
Referat fra møde 22. juni 2015

Dagsorden til møde 30. april 2015
Referat fra møde 30. april 2015

Møder i 2014

Dagsorden til møde 11. december 2014
Referat fra møde 11. december 2014

Dagsorden til møde 4. september 2014 
Referat fra møde 4. september 2014

Dagsorden til møde den 14. maj 2014
Referat fra møde den 14. maj 2014

Dagsorden til møde den 6. marts 2014
Referat fra møde den 6. marts 2014

 

Albertslund Handicappris uddeles hvert år på FNs Internationale Handicapdag den 3. december.

Formålet med prisen er at anerkende en særlig indsats for borgere med handicap i Albertslund. Vi vil gerne honorere de folk, der gør en ekstra indsats, for at give alle albertslundere lige muligheder, for at være aktive i byen, deltage i fritidsaktiviteter, have gode trygge boligforhold, opleve kulturbegivenheder, gå på arbejde og færdes i naturen" siger Jens Mikkelsen, der er medlem af kommunalbestyrelsen og formand for handicaprådet. Han understreger, at man ikke behøver at være Albertslund-borger for at modtage prisen, men man skal have gjort noget særligt i Albertslund.

Næstformand i Handicaprådet Bjarke Juul siger "Det er især de frivillige kræfter og ildsjæle, vi ønsker at anerkende med prisen. Men man kan også godt indstille en virksomhed, en forening eller en medarbejder til prisen, hvis de gør noget udover det sædvanlige. Det vigtige er, at det gavner borgere med handicap i Albertslund."

Med Albertslund Handicappris følger en check på 5.000 kr.

Alle borgere i Albertslund kan indstille:
• Ildsjæle der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet eller selv står som en positiv rollemodel
• Foreninger eller personer, der gør en særlig aktiv indsats for børn, unge eller voksne med handicap
• Byggerier der har særligt god tilgængelighed for borgere med handicap
• Virksomheder der har gjort en særlig indsats for medarbejdere med handicap
• Forretninger, der har fokus på tilgængelighed – såsom fysisk tilgængelig, synlige priser osv. 
• Fritidsaktiviteter der fremmer borgere med handicaps deltage og fremmer fællesskabet med andre

For mere information ved at tage kontakt til Handicaprådets sekretær Lissi Petersen på lissi.petersen@albertslund.dk

Link til Danske Handicaporganisationer

God Adgang
Mærkeordningen "God Adgang" informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer. På deres hjemmeside kan du finde oplysninger om tilgængeligheden på de steder i Albertslund Kommune, der er registreret med mærkeordningen.