Brugergruppen

Brugergruppen består af repræsentanter for alle boligområderne og er til for at forstærke dialogen mellem borgere, politikere og forvaltning.


Brugergruppen har eksisteret siden 1980 for at sikre brugerindflydelse på fjernvarmeforsyningen. I dag er Brugergruppen forvaltningens samarbejdspartner på områderne varme- og vandforsyning, spildevand og regnvand samt affald og genbrug.

Brugergruppen høres i alle sager med miljømæssig betydning, inden de behandles politisk, og den diskuterer og godkender budgetter og regnskaber inden for området.

Brugergruppen holder fire møder om året. Den har valgt en arbejdsgruppe på otte personer, som bidrager til forvaltningens forberedelse af sagerne og dagsordenen til Brugergruppens møder.

Brugergruppen vedtog i september 2014 en ny forretningsorden for Brugergruppen - og indstillede samtidig nye retningslinjer for Brugergruppen, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2014.

Ved spørgsmål omkring Brugergruppen kan du kontakte Lissi Petersen i Miljø & Teknik på tlf. 4368 6835 eller på mt@albertslund.dk

Boligområdernes repræsentanter pr. februar 2019: Deltagerliste

 

Møder i 2021:

Tirsdag den 16. marts 2021

Dagsorden med bilag

Dagsorden

Pkt. 2 Brugergruppens Årsrapport 2020

Pkt. 3 Forsyningens Årsrapport 2020

Pkt. 4 Årsberetning og Regnskab 2020 for Agenda Center Albertslund

Pkt. 7 Brugergruppen - en vej til medindflydelse

Pkt. 11 Status Marbjerg blødgøring Albertslund Kommune

Pkt. 12 Implementeringsplan - nye retningslinjer på affaldsområdet

Pkt. 12 Indsamling af 10 fraktioner - opsamling fra workshop Vestforbrænding

Pkt. 12 Oversigt over forventede ændringer per ordning 

Referat

Referat med bilag

Slideshow fra Brugergruppemødet

Orientering til MBU om Grøn Dag 2021

Spørgsmål til Brugergruppemødet

Deltagerliste

Brugergruppenyt marts 2021

 

Torsdag den 3. juni 2021

Onsdag den 25. august 2021

Torsdag den 2. december 2021