Udvalg for Plejeboliger

Udvalget (paragraf 17, stk. 4) varetager opgaver i forbindelse med det nye byggeri af plejeboliger.


Udvalget fastlægger antallet af boliger og fremkommer med forslag til bemandingsplan og budget for driften af det færdige projektforslag.

Udvalget har desuden til opgave at forestå gennemførelse af byggeprojektet.

Udvalget består af syv medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, Ældrerådet og Handicaprådet:

  • Borgmester Steen Christiansen (A), formand
  • Nils Jensen (A)
  • Leif Pedersen (F)
  • Allan Høyer (O)
  • Helge Bo Jensen (Ø) 
  • en repræsentanter fra Ældrerådet
  • en repræsentant fra Handicaprådet 
Luk alle
Åben alle

Betina Brioche Keldebæk

Mail: brw@albertslund.dk

Tlf.: 4368 6966

Læs dagsordener og referater.

Kontakt By, Miljø & Beskæftigelse for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.