Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver.


Udvalget beskæftiger sig med opgaver på sundhedsområdet herunder tandpleje, socialpsykiatri, misbrugsbehandling,  genoptræning og forebyggelse.

Derudover arbejder udvalget med opgaver indenfor ældreplejen, sociale ydelser og udviklingshæmmede voksne.

Udvalget varetager desuden anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte. 

Velfærdsudvalget består af syv  medlemmer:

  • Paw Østergaard Jensen (A), formand
  • Nils Jensen (A)
  • Qasir Mirza (A)
  • Marianne Burchall (A) 
  • Leif Pedersen (F)
  • Tina Bodholdt Nielsen (O)
  • Helge Bo Jensen (Ø)
Luk alle
Åben alle

Dorthe de la Motte

Mail: Dorthe de la Motte

Tlf.: 4368 6402

Se dagsordner og referater siden maj 2008.

Kontakt Børn, Kultur og Velfærd for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.