Tina Christiansen

Socialdemokraterne


Kontakt

Mail: Tina Christiansen

Udvalgsposter

  • Børne- og Ungeudvalget
  • Erhvervs- og Beskæftigelseudvalget
  • §17.4-Temaudvalg

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Børn og Unge (1,3) og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (2,55) og §17.4 Temaudvalg (1,3)  5.15 4.094,87
Tillæg for hjemmeboende børn   1.242,66
I alt   13.369,03