Marianne Burchall

Socialdemokraterne


Kontakt 

Tlf. 28701949
Mail: marianne.burchall@albertslund.dk 
Følg Marianne på Facebook; https://m.facebook.com/marianne.burchall.A/

Udvalgsposter 

  • Formand for Børne- og Skoleudvalget 
  • Medlem Social- og Sundhedsudvalget 

Råd, nævn og bestyrelser

  • Stedfortræder i Bestyrelse for Albertslund Ungdomsboliger
  • Stedfortræder i Valgbestyrelse til Kommunalvalg
  • Stedfortræder i Valgbestyrelse for Folketingsvalg & EU-parlamentsudvalg

Vederlag 

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med,og i kr. pr. måned). 

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Børne- og Skoleudvalget (formand) 14 11.131,74
Social- og Sundhedsudvalget 2,55 2.027,56
I alt   21.190,80