Hediye Temiz

Radikale Venstre


Kontakt

Mail: Hediye Temiz

Udvalgsposter

  • Økonomiudvalget
  • Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
  • 17,4 Temaudvalg

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Idrætsrådet

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget (formand)  14 11.131,74
Økonomiudvalget (3,15)
17.4 Temaudvalg (1,3)
4,45 3.538,28
I alt   22.701,52