Fedai Celim

Enhedslisten


Kontakt

Tlf. 22773298

Mail: Fedai Celim

Udvalgsposter

  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  • Miljø- og Byudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Valgbestyrelse til kommunale valg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned). 

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Erhverv og Beskæftigelse (2,55) og Miljø og By (2,55)  5,10 4.055,11
I alt   12.086,61