Nils Jul Gjerlev

Det Konservative Folkeparti


Kontakt

Tlf. 6012 6543
Mail: Nils Jul Gjerlev

Udvalgsposter

  • Formand for Børn- og Ungeudvalget
  • Børne- og Skoleudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Børn- og Ungeudvalget, formand (10) 10 7.951,24
Børne- og Skole (2,55)   2.027,56
I alt   18.010,30