Joan Gantzel Marquardt

Dansk Folkeparti


Kontakt

Vindruens Kvarter 4 D, 2620 Albertslund
Mail: Joan Gantzel Marquardt

Udvalgsposter

  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • 17,4 Temaudvalg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (2,55)Kultur- og Fritidsudvalget (2,55), 17,4 Temaudvalg (1.3)

6,40 5.088,77
I alt   13.120,27