Kenni Flink

Alternativet


Kontakt

Mail: Kenni Flink

Udvalgsposter

  • Formand for 17.4 Temaudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Økonomiudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
17.4 Temaudvalg 14 11.131,74
Kultur og Fritid (2,55) og Økonomi (3,15) 5,70 4.532,18
I alt   23.695,42