Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Aktuelle dagsordener og referater

Udvalg Dato Type
Børne- og Skoleudvalget 19.05.2021 Dagsorden
Kultur- og Fritidsudvalget 18.05.2021 Dagsorden
Idrætsrådet 17.05.2021 Dagsorden
Kommunalbestyrelsen 11.05.2021 Referat
Økonomiudvalget 11.05.2021 Referat
Temaudvalg (§17, stk. 4) 05.05.2021 Dagsorden
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26.04.2021 Referat
Social- og Sundhedsudvalget 22.04.2021 Referat
Byudvikling (§17, stk. 4) 20.04.2021 Referat
Miljø- og Byudvalg 20.04.2021 Referat
Folkeoplysningsudvalget 04.02.2021 Referat
Budgetmappe 31.12.2020 Dagsorden
Plejeboliger (§17, stk. 4) 21.10.2020 Referat
Budget 31.12.2019 Dagsorden
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg 20.12.2017 Referat
Velfærdsudvalget 14.12.2017 Referat
Plejecenter og Sundhedshus (§17, stk. 4) 29.11.2017 Referat
Beskæftigelsesudvalget 28.11.2017 Referat
Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4) 23.11.2017 Referat
Innovation og velfærd (§17, stk.4) 13.09.2017 Dagsorden
Innovation i byen (§17, stk.4) 04.09.2017 Referat