Borgerrådgiveren i Albertslund

Borgerrådgiver Pernille Bischoff er jurist og ansat af Kommunalbestyrelsen og uafhængig af kommunens forvaltninger.


 - Albertslund Kommune

Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed.

Borgerrådgiveren kan gennemgå dit sagsforløb og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. Borgerrådgiveren kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse, men kan undersøge, om du har fået en korrekt sagsbehandling. Borgerrådgiveren kan også vejlede om dine muligheder og hjælpe med at få genskabt en konstruktiv dialog mellem dig og kommunen.

Målet med borgerrådgiveren er at sikre, at du bliver hørt af kommunen, og at dialogen er konstruktiv. Samtidig anvendes klager fremadrettet til forbedring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen.

Du kan henvende dig skriftligt, du kan ringe eller du kan aftale tid for et personligt møde.

Hos borgerrådgiveren kan du:

  • få vejledning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
  • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen 
  • få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikt i en sag
  • klage over processen i kommunens sagsbehandling, personalets optræden og udførelsen af praktiske opgaver

Borgerrådgiveren kan ikke:

  • behandle klager over kommunens afgørelser
  • behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau
  • behandle klager, hvis der er en anden klageinstans, der skal tage sig af de pågældende sager
  • behandle klager over ansættelsesforhold
Luk alle
Åben alle

Ring til Borgerrådgiveren på 43686840, eller skriv på borgerraadgiver@albertslund.dk

Send sikkert fra din Digitale Postkasse direkte til borgerrådgiveren (kræver NEM-id)

Telefonen er åben:

mandag – onsdag kl. 10-14
torsdag kl. 10-17.30 
fredag kl. 9-13

Hvis ikke du kan komme igennem på telefonen, så læg en besked og Pernille Bischoff vender tilbage til dig snarest muligt.

Borgerrådgiveren udarbejder årligt en beretning til kommunalbestyrelsen, der beskriver borgerrådgiverens arbejde i årets løb og kommer med forslag og anbefalinger vedrørende kommunens sagsbehandling og betjening.

Du kan læse beretningerne nedenfor:

Læs beretningen for 2019-20 (link)

Læs beretningen for 2018-19 (link)

Læs beretningen for 2017-18 (link)

Læs beretningen for 2016-17 (link)

Læs beretningen for 2015-16 (link)