Regulering af daginstitutionstaksten for 2021

Ved en fejl er forældre til børn i alderen 0-6 år blevet opkrævet taksten for 2020 i januar, februar og marts måned 2021. Der vil derfor ske en regulering for de 3 måneder i opkrævningen for april måned 2021.


Taksten i 2021 stiger for vuggestue børn med 57 kr om måneden og 59 kr. for børnehave børn. 

Stigningen for de 3 måneder vil fremgå af institutionsopkrævningen for april måned 2021, hvor de er lagt oveni april måneds betaling. Beløbet for april måned vil derfor være højere end normalt.

 

https://albertslund.dk/om-kommunen/takster/takster-2021//