Nyheder


Smitteudbrud lukker Børnehuset Kastanjen

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud om at lukke Børnehuset Kastanjen til og med tirsdag den 18. maj pga. et smitteudbrud. Der er mulighed for nødpasning

Læs mere

Udstilling om fremtiden for Vridsløselille Fængsel på biblioteket

I maj og juni kan du på Albertslund Bibliotek se fem bud på hvad området med det tidligere Vridsløselille Fængsel skal bruges til i fremtiden. De fem bud udgør udstillingen ”Fra lukket Fængsel til åben bydel”

Læs mere

Møderne i kommunalbestyrelsen er stadigvæk virtuelle

På grund af situationen med COVID-19 afholdes møderne i kommunalbestyrelsen stadigvæk virtuelt. Derfor er der ikke mulighed for fysisk fremmøde. Det gælder også mødet i dag tirsdag den 11. maj

Læs mere

Følg med i dagens smittetal

Hver dag kl. 14 bliver dagens smittetal offentliggjort. Følg med i udviklingen, som kan betyde nedlukninger af skoler m.m., hvis tallene bliver for høje

Læs mere

Ny rammeaftale for håndværkerydelser

Albertslund Kommune har afholdt et EU-udbud vedr. håndværkerydelserne for de kommunale ejendomme indenfor fagene vvs, tømrer, el, ventilation og kloak.

Læs mere

Biblioteket i nyt samarbejde: Lån et museum

Nationalmuseet er gået sammen med Albertslund Bibliotek og 3 andre biblioteker om et unikt projekt, hvor bibliotekets lånere forsøgsvis kan hente et kort på biblioteket, der giver fri adgang til Nationalmuseet. Museums-kortet kan lånes fuldstændigt, som var det en bog

Læs mere

Yderligere genåbning fra den 6. maj

Regeringen har sammen med de fleste partier i Folketinget lavet en ny aftale om yderligere genåbning. Aftalen betyder, at alle børn og unge skal tilbage i skolerne, ligesom der åbnes for konferencer, spillesteder, teatre, biografer mv. Der er ligeledes aftalt en plan for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer

Læs mere

Pulje til forskønnelse af tunneller 2021 er stadig åben

Der kan stadig søges midler til forskønnelse af tunneller i Albertslund

Læs mere