Virksomhedspris

Hvert år hædrer vi en af byens virksomheder med prisen Stærk på job og erhverv - Albertslund Kommunes virksomhedspris.


Albertslund Kommune indstiller hvert år en virksomhedspris til en af byens virksomheder. Prisen går til en virksomhed der:

 • giver børn og unge indsigt i job og arbejdsmarked gennem samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser
 • skaber livsgrundlag for Albertslunds borgere ved at rekruttere og fastholde lokal arbejdskraft
 • giver ledige, borgere med anden etnisk baggrund og udsatte grund til at tro, at der er brug for dem på arbejdsmarkedet
 • engagerer sig i lokale erhvervsnetværk.

Alle kan indstille egen eller andre virksomheder til prisen, når blot den har adresse i Albertslund Kommune. Prisen uddeles en gang om året

Sammen om by og erhverv

Prisens formål er, at anerkende virksomheder, der bidrager til et levende arbejdsmarked og erhvervsliv i byen. Prisen går til en virksomhed, der engagerer sig i Albertslunds by- og erhvervsudvikling. Det kan være gennem iværksætteri, vækst, innovation, rummelighed eller samarbejde om unges uddannelse og job. Præmien er et diplom og en gave – og blivende omtale på hjemmesiden, hvor der også er plads til virksomhedens logo.

Kriterier

For at kunne få prisen skal virksomheden i 2020 have opfyldt én eller to af kriterierne:

 • Har samarbejdet med Albertslunds folkeskoler og ungdomsuddannelser, fx virksomhedsbesøg, praktik, foredrag eller lign.
 • Har ansat udfordrede eller sårbare unge fra Albertslund i fritidsjob, virksomhedspraktik eller ordinært arbejde
 • Har skabt et eller flere praktikpladser til elever på erhvervsuddannelser
 • Har haft ledige borgere, der mangler dansk-kundskaber, i opkvalificering, i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • Har skabt to eller flere nye småjobs eller ordinære jobs
 • Har fastholdt eller ansat medarbejdere fra Albertslund gennem samarbejde med Albertslund Jobcenter
 • Har deltaget aktivt i Albertslunds erhvervsliv, fx gennem netværk, samarbejde eller partnerskaber
 • Har bidraget innovativt til at udvikle fremtidens velfærdssamfund, fx ved at omsætte globale eller nationale trends til lokale handlinger.

Følgende virksomheder har modtaget Albertslund Kommunes virksomhedspris:


- 2012 Materialegården

- 2013 CRAMO

- 2014 Carl Christensen

- 2015 E&P Service

- 2016 FAKTA i Godthåbsparken

- 2017 PIOS

- 2018 Herstedvester Kirkegård

- 2019 Condi ApS

- 2020 HRH