Få hurtig kontakt med ledige i Albertslund

Jobcenter Albertslund indgår partneraftaler og opretter virksomhedscentre med virksomheder, som tilbyder opkvalificering til ledige.


Med en partnerskabsaftale med Jobcenter Albertslund får din virksomhed en fast kontaktperson og et smidigt et samarbejde. Partnerskabsaftalen fastlægger vilkårene for samarbejdet.

Aftalerne er ikke juridisk bindende, men udtrykker en fælles hensigtserklæring.

Nye medarbejdere

Indholdet i en partnerskabsaftale er oftest en aftale om rekruttering af ledige til løntilskud eller ordinær ansættelse. Det kan også være aftaler om elev- eller lærlingepladser. Partnerskabsaftalen beskriver de jobfunktioner virksomheden tilbyder. Desuden er det aftalt, hvem der kontaktpersoner i virksomheden og i Jobcentret.

Kontakt Virksomhedsservice

Vi kommer gerne til et møde i virksomheden og fortæller mere om partnerskabsaftaler og virksomhedscentre. Kontakt virksomhedsservice på 2327 4391.