Planer og regulativer


Affald

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for jord

Regulativ for husholdningsaffald

Affaldsplan 2013-2018 - hoveddel

Affaldsplan 2013-2018 - bilag, kortlægning og prognoser

Grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord

Klimatilpasning

Klimatilpasningsplan

Luftforurening

Tomgangsregulativ

Spildevand

Betalingsvedtægt for vand og spildevand

Regulativ for tømning af septiktanke

Spildevandsplan

Vandforsyning

Vandforsyningsplan