Tilskud

Albertslund Forsyning giver økonomisk tilskud til klimaforbedringer.


Energiforbedringer på varmeanlæg og klimaskærm støttes med et engangsbeløb på 1.000 kr/MWh. I særlige tilfælde støttes også elbesparelser.

Midlerne stammer fra varmeværkets Energispareaktivitetsplan, som alle fjernvarmebrugere betaler til via varmeregningen. Kontakt værkets energirådgivere, hvis du f.eks. overvejer at skifte vinduer eller hvis du vil vide, hvordan du kan reducere dit varmeforbrug og forbedre din afkøling.

For yderligere oplysninger om energirådgivning, samt om muligheden for støtte til energiforbedringer, kontakt projektleder Niels Hansen på niels.hansen@albertslund.dk