Klimaindsats: Energibesparelser og omlægning til lavtemperaturfjernvarme

Albertslund Forsynings energirådgivere giver gode råd om at spare på el- og varmeregningen samt reducere CO2-udslippet.


Albertslund Forsyning tilbyder gratis rådgivning og giver økonomisk støtte til de virksomheder, der forbedrer varmeanlæg og klimaskærm.

Gode råd om at spare varme

Virksomheder i Albertslund Kommune kan få et energitjek. En rådgiver gennemgår virksomhedens tekniske anlæg og klimaskærm for at finde forbedringer. Kontakt Forsyningens energirådgiver på tlf: 43 68 68 53.

Er du lejer?

Selvom virksomheden lejer sig ind i en ejendom, og betaler for et fast varmeforbrug, kan der alligevel være baggrund for dialog. Albertslund Kommune vil gerne i kontakt med ejendommens udlejer, med henblik på at finde varmebesparelser, der er til gavn for både lejer og udlejer. Kontakt Forsyningens energirådgiver på dir. tlf: 43 68 68 53.

Hjælp til energiforbedringer af klimaskærmen?

Overvejer I at skifte vinduer eller måske at efterisolere loftet i jeres virksomhed, så tilbyder varmeværket rådgivning til fjernvarmebrugerne i kommunen. Kontakt Forsyningens energirådgiver for gode råd og løsningsmodeller til forbedringer af klimaskærmen. Tlf. 43 68 68 54