Farligt affald


Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) er affald der har en eller flere af følgende egenskaber:

• Brandfarligt
• Sundhedsskadeligt
• Miljøfarligt
• Smitsomt

Farligt affald kan være genanvendeligt, eller ikke-genanvendeligt affald.

Det ikke-genanvendelige affald er omfattet af den kommunale indsamlingsordning for farligt affald.

Læs mere i regulativet om hvilke regler der gælder for håndtering af farligt affald.