Faktaark - affaldstyper og behandlingsform

Virksomheder har selv ansvaret for at sortere jeres affald. Se hvilke fraktioner affaldet skal sorteres i.


Alle virksomheder skal kildesortere deres affald så den del der kan genanvendes, specialbehandles eller nyttiggøres, bliver sorteret fra og bortskaffet til korrekt behandling. 

Nedenfor kan du se, hvilke typer affaldet som udgangspunkt skal sorteres i. Nogle affaldstyper skal i visse tilfælde sorteres yderligere afhængig af kravene fra det anlæg, der modtager og behandler affaldet.