Elektronik og batterier


Batterier

Alle typer batterier kan afleveres til de indsamlingsvirksomehder, der er registreret som godkendte indsamlere i Miljøstyrelsens register. Lister finder du på Dansk Producentansvarssystems (PDA) hjemmeside.

Batterier kan også afleveres på en genbrugsstation i Vestforbrændings opland.

Akkumulatorer

Akkumulatorer er farligt affald, men kan, uden fritagelse for den kommunale indsamlingsordning, afleveres til de modtageanlæg, der er registreret som indsamler af Foreningen til Indsamling af Blyakkumulatorer i Danmark (ReturBat). Akkumulatoreren kan også afleveres på en genbrugsstation i Vestforbrændings opland.