Hvem skal betale erhvervsaffaldsgebyr?

Affaldslovgivningen bestemmer hvilke virksomheder, der er forpligtet til at betale gebyret.


Alle virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og har produktionsenhed (P-nummer) i Albertslund Kommune, skal betale erhvervsaffaldsgebyr, bortset fra de virksomheder der på forhånd er fritaget efter de gældende regler i Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsbekendtgørelsen

Gebyrerne opkræves for hvert P-nummer, der er registreret den 1. januar i gebyråret under det enkelte CVR-nummer.

Det betyder, at hvis virksomheden har flere P-numre, vil virksomheden modtage en faktura for hvert P-nummer. Har virksomheden filialer i flere kommuner, vil den også modtage en opkrævning fra hver kommune.

Gebyret dækker kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.