Ansøgning om fritagelse

Din virksomhed kan ansøge om fritagelse for gebyret for erhvervsaffald, hvis den opfylder særlige vilkår. Fristen for 2018 er 22. maj 2018.


Du kan søge om fritagelse for gebyret, hvis du kan dokumentere, at din virksomhed i 2016 havde en momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. Det samme gælder hvis din virksomhed er nystartet i 2017 og kan dokumenterer at omsætningen var under 300.000 kr. i 2017. 

Du kan tillige søge, hvis du kan dokumentere, at virksomheden i 2018 ikke har affald. Det kan fx være virksomheder der er lukket, under konkurs, under tvangsopløsning eller rekonstruktion. 

Hvis du selv får afhentet affald eller afleverer affald på en genbrugsstation, kan du ikke blive fritaget med begrundelse om, at din virksomhed ikke har affald.

Fristen for ansøgning om fritagelse for virksomheder, der vil søge om fritagelse for gebyret 2018 er den 22. maj 2018. Virksomheden er orienteret om dette samtidig med udsendelse af fakturaen den 21. marts 2018.

Der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelser, der er sendt til Albertslund Kommune efter fristen 22. maj 2018, jf. reglerne i affaldsbekendtgørelsen.   

Fritagelserne er altid kun 1- årige.