Erhvervsaffaldsgebyr 2018

I 2018 er erhvervsaffaldsgebyret på 1.300 kr. inkl. moms. Faktura udsendes 21. marts 2018 og frist for ansøgning om fritagelse er 22. maj 2018.


Kommunen opkræver én gang årligt et administrationsgebyr hos visse virksomheder. Opkrævningen bliver sendt til virksomhedernes e-boks 21. marts 2018.

Du har pligt til at læse de breve, der bliver sendt til din virksomheds e-boks. Er din virksomhed inaktiv, under afvikling eller lukket, så har du selv pligt til at ændre oplysningerne i CVR registret, så den ikke længere står som aktiv. Ellers vil du få en opkrævning i din virksomheds e-boks. 

Gebyret dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet vedrørende erhverv. 

Fristen for at søge om fritagelse fra erhvervsaffaldsgebyret er 22. maj 2018. Vi behandler ikke din ansøgning om fritagelse, hvis den er indkommet efter fristen.