Tilsyn og påbud

Her finder du information om gældende tilsynsrapporter og påbud indenfor sundheds- og ældreområdet.


Albertslund Kommune fører en række tilsyn på sundheds- og ældreområdet. Det sker i form af tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt kommunale tilsyn, der udføres af en ekstern leverandør. Albertslund Kommunen har desuden udarbejdet en tilsynspolitik, der beskriver proceduren for udførelse af tilsyn:

Tilsynspolitik - 2021

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige tilsyn og finde de aktuelle tilsynsrapporter.

Luk alle
Åben alle

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen.

På baggrund af hvert tilsyn udarbejder Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynsrapport. I tilsynsrapporten fremgår det, om Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Tilsynsrapporterne er offentlige i 3 år, hvorefter de slettes. Rapporter fra samme behandlingssted erstatter hinanden, hvilket betyder, at det kun er den nyeste version, der er tilgængelig.

Herunder finder du de gældende tilsynsrapporter og påbud for Albertslund Kommune.

Tilsynsrapporter og påbud

Tilsynsrapport for Sygeplejeklinikken - 2020

Tilsynsrapport for Rehabiliteringsafdelingen - 2019

Tilsynsrapport for Hjemmeplejen - Methotrexat i plejesektoren - 2019

Tilsynsrapport for Hjemmeplejen, Værkstedsgården - 2019

Tilsynsrapport for Hjemmeplejen - 2018

Særligt for plejeboliger

Tilsynsrapporter og påbud vedrørende plejeboligområdet er tilgængelige på hjemmesiden for plejebolig i Albertslund Kommune.

Find tilsyn for plejeboliger på plejebolig.albertslund.dk

Læs mere

Du kan læse mere om Styrelsen for Patientsikkerhed og det sundhedsfaglige tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor tilsynsrapporter og aktuelle påbud også er tilgængelige.

Læs mere om tilsyn og patientsikkerhed på stps.dk

Ifølge serviceloven § 151 skal Albertslund Kommune føre tilsyn med de kommunale opgaver efter serviceloven § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), § 83a (rehabilitering) og § 86 (genoptræning). Formålet med tilsynet er blandt andet at sikre, at opgaverne løses i overensstemmelse med gældende lovregler, kvalitetsstandarder og serviceniveau, samt at borgerne får den hjælp, de er visiteret til.

Kommunalt tilsyn med genoptræning

Tilsyn med genoptræning - 2020

Kommunalt tilsyn med hjemmepleje

Tilsyn med den kommunale hjemmepleje - 2020

Tilsyn med privat leverandør Altiden - 2020

Tilsyn med privat leverandør DFS Plus - 2020

Kommunalt tilsyn med plejecentre

Tilsyn med plejecenter Albertshøj - 2020

Tilsyn med plejecenter Humlehusene - 2020

Kommunalt tilsyn med rehabilitering

Tilsyn med rehabiliteringsafdelingen - 2020