Kvalitetsstandard og takster for hjælpemidler

Området for hjælpemidler omfatter: - Hjælpemidler - Boligindretning - Individuel befordring


Takster for hjælpemidler 2019 - tabel 7

Kvalitetsstandarder for Hjælpemidler

Se også Pjece - frit valg af hjælpemidler for Hjælpemiddelafdelingen

Se også Pjece - frit valg af boligændringer for Hjælpemiddelafdelingen