Vederlagsfri fysioterapi

Tilbud til borgere med funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende sygdom.


Hvem kan deltage?
Borgere der har funktionsnedsættelse pga fremadskridende sygdom.
Egen læge skal henvise til træningen.

Pris
Det er gratis at deltage.
Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er reguleret i Sundhedslovens § 140 a.
Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Tid og sted
Træningen foregår som oftest i privat fysioterapi klinik, men kan ved få specifikke diagnoser varetages i Genoptræningscentret Albertslund.