KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)

Beskrivelse af forløbsprogram til borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).


Albertslund Kommune samarbejder med Glostrup Hospital omkring undervisningen af borgere med KOL.


Forløbet
Forløbet henvender sig til borgere, som har fået diagnosticeret KOL. Formålet er at give indsigt i sygdommen samt at give redskaber til, hvad den enkelte borger kan gøre for at få et bedre og sundere liv med sygdommen.

Indhold
Forløbet varer i maksimalt 12 uger med træning 1 gang ugentligt á 1,5 time ved to fysioterapeuter. Derudover indeholder forløbet undervisning ved sygeplejerske 2 gange af 2 timers varighed og undervisning ved diætist to gange af to timers varighed.
På forløbet er der mulighed for at møde andre patienter med KOL og derved udveksle erfaringer med hinanden.

Henvisning
For at kunne deltage, skal man henvises af egen læge eller hospital.
Deltagere er ikke berettiget til kørsel.

Information
Yderligere information fås ved at kontakte Genoptræningscentret Albertslund, se mere i boksen til højre.