Diabetes

Tilbud til borgere med diagnosen type 2-diabetes.


Albertslund Kommune samarbejder med Glostrup Hospital omkring undervisningen af borgere med DMII (Diabetes Mellitus type 2, Type 2-diabetes).

Forløbet
Forløbet henvender sig til borgere, som har fået konstateret Diabetes Mellitus type 2-diabetes(DMII). Formålet med forløbet er at give indsigt i sygdommen samt at give redskaber til, hvad den enkelte borger kan gøre for at få et bedre og sundere liv med sygdommen. 

Indhold
Forløbet varer i maksimalt 12 uger med træning 1 gang ugentligt á 1,5 time ved to fysioterapeuter. Derudover indeholder forløbet undervisning ved sygeplejerske 2 gange af 2 timers varighed og undervisning ved diætist to gange af to timers varighed. På forløbet er der mulighed for at møde andre patienter med diabetes og derved udveksle erfaringer med hinanden.

Henvisning
For at kunne deltage, skal man henvises af egen læge eller hospital.

Borgere er ikke berettiget til kørsel.

Information
Yderligere information fås ved kontakte Genoptræningscentret Albertslund, se mere i boksen til højre.