Post til døren

Er du borger i Albertslund Kommune, har du nedsat funktionsevne og er ude af stand til at hente din post, skal du ansøge Albertslund Kommune om at få leveret post til døren.


Hvis du har et handicap, er gangbesværet eller på anden måde bevægelseshæmmet kan du uafhængig af din alder søge kommunen om at få leveret din post til døren. Du kan søge om levering af post til døren uanset om din funktionsevne er varig eller blot midlertidig nedsat.

Ansøgning

Du kan ansøge om at få bragt posten helt til døren via kommunens selvbetjeningsløsning:

Ansøg om post til døren

Du kan også rekvirere et ansøgningsskema ved at henvende dig til Visitationen.

Ansøgningen vil blive besvaret i løbet af 14 dage.

Har du spørgsmål i forbindelse med levering af post til døren, kan du kontakte Visitationen.

Læs mere

Du kan læse mere om reglerne om post til døren på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om post til døren