Rådighedsbeløb i Albertslund Kommune

Folkepensionister, førtidspensionister og øvrige borgere kan ydes hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis deres økonomiske forhold er særligt vanskelige.


I beregningen af hvorvidt borgeren kan få hjælp til rimeligt begrundet enkeltudgift, tages der blandt andet udgangspunkt i borgerens månedlige rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet er dét beløb, som en borger skal have til rådighed efter, de faste udgifter er betalt. De faste udgifter udgør fx husleje, el, vand og varme, licens, egenbetaling til transport mv.

Gældende rådighedsbeløb fra 1. januar 2017, som er besluttet af kommunalbestyrelsen:

Folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pension før 2003

Enlig ..........................5.206 kr. pr. måned

Ægtepar .....................7.672 kr. pr. måned

Kontanthjælpsmodtagere, øvrige borgere og førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 2003

Enlige ........................4.300 kr. pr. måned

Ægtepar .....................6.453 kr. pr. måned

 Tillæg pr. barn for enlige 200 kr. og for gifte 1.200 kr.