Tilskud til pensionistforeninger og -klubber 2021

Det er nu muligt at ansøge tilskud til pensionistforeninger og -klubber for 2021. Ansøgningsfrist er mandag den 31. maj 2021.


Pensionistforeninger og -klubber i Albertslund Kommune kan søge om driftstilskud og/eller tilskud til enkeltstående kulturelle aktiviteter. Tilskuddet til pensionistforeninger og -klubber gives efter servicelovens § 79. De konkrete takster for tilskud kan findes i vejledningen (se nedenfor), og det maksimale tilskud er 20.000 kr.

Sådan ansøger I om tilskud

Når I søger om driftstilskud og/eller tilskud til enkeltstående kulturelle aktiviteter, skal I sende et ansøgningsskema samt en række bilag. Der gives ikke tilskud til uspecificerede ansøgninger. Ansøgningsfrist er mandag den 31. maj 2021.

Nedenfor finder I ansøgningsskema samt vejledning til, hvordan I udfylder ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema - Tilskud til pensionistforeninger og -klubber

Vejledning - Tilskud til pensionsforeninger og -klubber

Ansøgningsskema samt bilag kan sendes via e-mail eller som brev:

E-mail: sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk 
(skriv Lone Kreutzmann i emnefelt)

Albertslund Kommune
Sundhed, Pleje & Omsorg
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
Att. Lone Kreutzmann

Husk foreningens CVR-nummer og NemKonto

Hvis foreningen modtager tilskud eller vil søge tilskud fra kommunen eller en anden offentlig myndighed, skal den have CVR-nummer og en NemKonto.

Vejledning om registrering eller fornyelse af CVR-nummer kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/regler-erhverv/virksomhedstyper/foreninger/frivillige-foreninger

Behandling af personoplysninger

Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med ansøgning om tilskud efter servicelovens § 79. Vi behandler en række almindelige personoplysninger, som er nødvendige for at kunne tildele tilskud. Det drejer sig om foreningens kontaktperson (navn, e-mail og telefonnummer) samt medlemslister (navn og fødselsdato). Personoplysningerne opbevares kun så længe, at det er nødvendigt i forbindelse med behandlingens formål.

I kan findes vores kontaktoplysninger, kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver og oplysninger om rettigheder, jf. databeskyttelsesloven, på kommunens side om databeskyttelse.

Hvis I har spørgsmål

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte:
Lone Kreutzmann
Mail: lone.kreutzmann@albertslund.dk 
Tlf.: 4368 6449