Tilskud til sociale foreninger

Søg tilskud til sociale initiativer.


En del af byens foreninger løfter sociale opgaver i forhold til sårbare grupper, herunder udsatte unge, ensomme ældre og borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte. Kommunalbestyrelsen har afsat 235.000 kr. årligt i 2021 og 2022 til en ny pulje, der skal understøtte foreningers og andre gruppers sociale initiativer. 

Tilskud fra puljen til sociale foreninger tildeles efter følgende kriterier:

  • Puljen kan søges af alle frivillige foreninger, non-profit organisationer og almennyttige foreninger og grupper, der har eller opretter initiativer målrettet borgere i Albertslund Kommune
  • Puljen vægter særligt de foreninger og grupper, der løfter sociale opgaver i forhold til sårbare, herunder udsatte unge, ensomme ældre eller borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte
  • Puljen vægter initiativer, der er nye eller en videreudvikling af eksisterende initiativer
  • Puljen vægter initiativer, der opbygger (nye) fællesskaber
  • Puljen dækker som udgangspunkt ikke løn og drift
  • Puljen kan ikke søges af private virksomheder, enkeltpersoner, offentlige eller kommunale institutioner
  • Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med ansøgningen. Sker der væsentlige ændringer, skal dette godkendes inden iværksættelsen
  • Som dokumentation, så skal der indsendes regnskab og en kort beskrivelse af initiativet

Puljen fordeles 1- 2 gange årligt. Der er deadline for indsendelse af ansøgninger den 14. april 2021. ER der midler tilbage i puljen efter første ansøgningsrunde, vil der gennemføres en ansøgningsrunde i efteråret 2021. Det er Social- og Sundhedsudvalget, der træffer beslutning om fordeling af midler.

Ansøgningsskema

Ansøgningen skal være skriftlig og ansøgningsskemaet skal anvendes. Ansøgningsskema findes her "Ansøgningsskema, puljen sociale foreninger".

Det udfyldte ansøgningsskema fremsendes via mail til albertslund@albertslund.dk . Skriv "sociale foreninger" i emnefeltet. 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål om puljen til sociale foreninger, så er du velkommen til at kontakte Kathrine Bjerring på mail kbg@albertslund.dk | mobil 2324 2937.