Idrætsrådets initiativpulje

Albertslund Kommune støtter nye initiativer som kan udvikle idrætslivet i Albertslund. Måler er, at flere borgere får et aktivt idrætsliv og at færre forlader foreningslivet.


Initiativer kan være følgende: 

 • Udvikling af nye (forenings)tilbud
 • Aktiviteter for særlige målgrupper
 • samarbejde foreninger imellem, eller samarbejde med eksterne parter som f.eks. skoler, boligforeninger etc. 

For vurdering af ansøgningerne gælder derudover at:

 • Initiativer for børn og unge prioriteres højest. Graden af ansøgers egenfinansiering vil indgå i vurderingen af ansøgningen. 

Der gives ikke tilskud til: 

 • Færdige projekter og allerede foretagende investeringer
 • Rene elitesætninger
 • Sportsrejser og træninglejre
 • Inventar
 • Der gives kun tilskud til redskaber og rekvisitter som er direkte knyttet til en ny aktivitet

Send ansøgning til kffs@albertslund.dk:

Ansøgningen skal indeholde:

 • Foreningens navn (hvis det er en forening som søger.
 • Beskrivelse af initiativet 
 • Budget
 • CVR-nummer, underskrift og dato for underskrift.

Ansøgningsfrist for 2020. Løbende over året. Sidste frist 1. november 2020

Ansøgninger til Idrætsrådets initiativpulje vurderes løbende over året ved Idrætsrådets møder.