Service i Jobcenter Albertslund

Når du er ledig i Albertslund er Jobcentrets vigtigste opgave at hjælpe dig nærmere arbejdsmarkedet eller i uddannelse.


Jobcenter Albertslund tilbyder forskellige former for assistance til din jobsøgning. Vi giver dig råd og vejledning om selve jobsøgnings- og rekrutteringsprocessen.

Ledige job

I Jobcentret kan du se jobopslag fra Albertslund og omegn. Jobbene er alle slået op på Jobnet, hvor du selv kan søge dem.

Åben Rådgivning

Du kan få åben rådgivning i Jobhuset.

Adgang til borger-pc'er

Jobcenter Albertslund stiller computere til rådighed for søgning på Jobnet og for bekræft jobsøgning. Det er også muligt at printe sine ansøgninger ud.

Der er borger-pc'er i venteområdet på 1.sal.

Virksomhedsservice

Gennem din rådgiver i Jobcentret eller Uddannelse & Job kan du få kontakt med en virksomhedskonsulent. Det kan du også hvis du er på et forløb i Jobhuset. Virksomhedskonsulenten skaber kontakter til private og offentlige erhverv og laver gode match mellem ledige og virksomheden.

For at virksomhedskonsulenterne kan hjælpe dig bedst muligt, kan du:

  • Lave et CV, hvor du fyldestgørende, ærligt og overskueligt giver et billede af dine job- og livserfaringer, skole og uddannelse
  • Beskrive hvilken type arbejde du er mest motiveret for. Notér hvilke opgaver du føler dig bedst klædt på til at løse
  • Beskrive alternative fag, job eller områder, som du kunne være interesseret i.

Tag fat i din jobformidler eller ring til virksomhedskonsulenterne på 23274391.