Virksomhedspraktik

Få afklaret dit jobmål eller kompetencer, der får dig i løntilskud eller arbejde.


Formålet med at komme i praktik er at du afklarer dit jobmål eller at du får nye kompetencer. Praktikken skal hjælpe dig til hurtigst muligt at få et ordinært arbejde. Den kan også hjælpe dig videre i løntilskud.

Hvis du kommer i praktik modtager du den samme ydelse, som du modtog før din praktik startede. Måske kan du også få godtgjort din transport m.m.

Aktivering

Som arbejdsløs har du ret og pligt til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre dine muligheder for at komme i arbejde. Sammen med jobcenteret fastlægger du dit aktiveringsforløb, som beskrives i ”Min Plan”. Du har pligt til at overholde fastlagte aktiveringsforløb for at bevare din ret til dagpenge.

Hvornår skal jeg i aktivering?

Du vil senest blive aktiveret af jobcenteret, når du har været ledig i seks måneder. Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig.

Fire former for aktivering

Der er fire former for aktivering:

  • virksomhedspraktik 
  • job med løntilskud 
  • vejledning og opkvalificering
  • nytteindsats.

Aktivering i form af nytteindsats kan du dog kun få, hvis jobcenteret tvivler på din vilje til at medvirke aktivt i indsatsen.

Økonomi under aktivering

Hvis du er i virksomhedspraktik eller er under vejledning og opkvalificering, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. ​Hvis ikke du kan få dagpenge, kan du i stedet søge om kontanthjælp fra kommunen.

Hvis du er i job med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får du løn efter den overenskomst, der gælder for det arbejde, du laver. Hvis du er i job med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du højst få, hvad der svarer til den individuelle dagpengesats i løn.

Virksomhedspraktik

Du kan have mulighed for virksomhedspraktik, hvis du er ledig og har vanskeligt ved at få et job på normale vilkår eller et løntilskudsjob. Hvis du er dagpengemodtager, kan virksomhedspraktikken vare op til fire uger, og du bevarer dine dagpenge under forløbet. Forud for din virksomhedspraktik skal du og jobcenteret og din arbejdsgiver aftale et præcist formål med praktikken. I skal så vidt muligt aftale, at forløbet bliver kombineret med – eller efterfulgt af – ordinære løntimer. Herudover kan formålet med praktikken også være, at du optræner særlige kompetencer eller får afprøvet og afklaret, inden for hvilke fag du ønsker at få job.

Kontakt dit jobcenter for at høre nærmere om virksomhedspraktik. 

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Når du har klaget, skal kommunen genvurdere sin afgørelse. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Afhængigt af hvad afgørelsen handler om, har kommunen enten fem arbejdsdage eller fire uger til at genvurdere afgørelsen, inden klagen videresendes til Ankestyrelsen.