Ukrudtsbekæmpelse

Materialegården arbejder med at bekæmpe ukrudt på Albertslund Kommunes araler


Materialegården arbejder med at ukrudtsbekæmpe på byens Supercykelsti, veje, stier, cykelstier og pladser.

Vi prioriterer Supercykelstien, A-veje og A-stier højest og byens øvrige veje derefter.