Trafiksikkerhedsplan

I Trafiksikkerhedsplanen opstilles målsætninger for trafiksikkerhed og tryghed for trafikanter.


Trafiksikkerhedsplanen baserer sig dels på input fra borgerne og dels på kortlægning og analyse af

  • vejenes funktion og status i det samlede vejnet i kommunen
  • stistrukturen
  • utrygge lokaliteter
  • uheldstæthed og type ("sorte pletter").