Tomgangskørsel

1 minuts regel for tomgangskørsel.


Reglerne gælder på både private og offentlige veje og pladser i Albertslund Kommune.

Se regulativet for tomgang

Tomgangsregulativet gælder for:

  • personbiler
  • varebiler
  • lastbiler
  • busser
  • motorcykler
  • knallerter

Reglerne er et forebyggende tiltag, der har miljø- og sundhedsmæssig effekt for borgerne i de områder, hvor motorkøretøjer ofte holder i tomgang, f.eks. ved tog- og busstationer, taxiholdepladser, parkeringspladser samt af- og pålæsningsarealer.

Undtagelser fra 1 minuts reglen
For at undgå uhensigtsmæssige begrænsninger gælder reglerne ikke, når der er tale om udrykningskøretøjer eller når der holdes for rødt lys og i trafik-kø eller når det er nødvendigt for at bruge køretøjets funktion, f.eks. skraldevogne, kranvogne og lifte.