Parkering i Albertslund

Sådan må du parkere eller standse på offentlige veje og private fællesveje i Albertslund Kommune.


Den 1. juni 2014 trådte en ny bekendtgørelse om parkering i Albertslund Kommune i kraft.

Bekendtgørelsen tillader køretøjer, som vejer mindre end 3.500 kilo, at standse eller parkere med højst to hjul og halvdelen af køretøjets bredde på fortovet. Parkeringen må dog ikke være til fare eller ulempe for færdsel på fortovet, hvor eksempelvis handicappede og fodgængere med barnevogne frit skal kunne passere. 

Parkering af tunge køretøjer

Køretøjer som vejer mere end 3.500 kilo, må mellem klokken 19.00 og 07.00 kun parkeres i Naverland, Farverland og Rørvang.

Parkeringsbegrænsningen gælder for
• lastbiler, busser og autocampere
• trailere og campingvogne
• traktorer og motorredskaber