Nedgravede affaldsbeholdere

Ønsker du at placere en nedgravet affaldsbeholder i et vejareal skal du søge om tilladelse hos kommunen.


affaldsbeholder 2 - Albertslund Kommune

Som udgangspunkt bør affaldsbeholdere så vidt muligt ikke placeres i et vejareal, men grundejerforeninger, vejlaug og borgere kan hos Albertslund Kommune søge om tilladelse til at anbringe dem på parkeringsarealer, vendepladser og lignende.

Jeres ansøgning skal indeholde
• Oversigtskort med præcis placering af affaldsbeholderen
• type og størrelse af beholderen
• private fællesveje - se vejstatus under "Vej og sti" - skal vedlægge beslutningsreferat fra generalforsamling i grundejerforeningen / vejlauget om projektet. Referatet skal indeholde oplysninger om mødedeltagelse og resultat af afstemning
• I skal som ansøgere selv afholde alle udgifter til at opsætte (og eventuelt fjerne) affaldsbeholderen.

Læs mere om krav til nedgravede beholdere, dimensionering og vilkår vedrørende drift på Affald & Genbrugs sider om de nye affaldsordninger.

Ansøgningen sendes i en samlet mail til byggesag@albertslund.dk