Høring af Skybrudsplan

Albertslund Kommune har vedtaget udkast til Skybrudsplan, som skal gøre Albertslund Kommune klimatilpasset by i 2050. Du kan komme med høringssvar frem til 11. februar 2021.


 - Albertslund Kommune

Udkast til skybrudsplan er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. december.

Udkast til Skybrudsplan


Offentlig høring
Skybrudsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger frem til den 11. februar 2021.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til forslag til Skybrudsplanen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 11. februar 2021. Send dine bemærkninger til:

miljo@albertslund.dk

eller per brev til:
Albertslund Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund
Att. Miljø & Virksomheder

Det videre forløb
Efter høringsfristens udløb foretages sagsbehandling af eventuelle indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, som eventuelt indarbejdes i skybrudsplanen. Herefter skal kommunalbestyrelsen tage stilling til den endelige udgave af Skybrudsplan.