Informationsmøder om nye planstrategier

I december inviterer vi til informationsaftener om planstrategien Mere Albertslund 2019 og Masterplan for Hersted 2045.


På møderne er der mulighed for at drøfte planerne, stille spørgsmål og afgive høringssvar.

Borgermødet den 16. december vil være todelt, hvor den første halvdel drejer sig om planstrategien Mere Albertslund 2019, og den sidste halvdel om Masterplan for Hersted 2045. På informationsmødet den 17. december, vil Masterplanen blive præsenteret for hhv. virksomheder og grundejere.

Mere Albertslund 2019 handler om hele kommunens udvikling. Visionen er at tiltrække op mod 10.000 nye borgere til Albertslund i løbet af de kommende 10 år. Med FN’s verdensmål som ramme for en bæredygtig byudvikling, skal byen rustes til en kommende befolkningstilvækst, hvor vi bevarer Albertslund-værdierne om en by for børnene, det grønne og fællesskabet. Mere Albertslund 2019 er udarbejdet på baggrund af de idéer og ønsker, der kom frem på borgermøderne i april.

Masterplan for Hersted 2045 fokuserer på, at danne rammerne for omdannelsen af Hersted Industripark til en levende bydel med boliger og erhverv. Hersted Industripark bliver en værdibaseret bydel, der viser, hvordan FN’s verdensmål og et stærkt samarbejde mellem grundejere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere, kan sætte ekstra skub i den grønne omstilling og byens udvikling.

Læs planforslagene

Tilmelding sker nederst på siden.

Vi glæder os til at præsentere planerne for Albertslunds fremtid for jer! 

HVORNÅR

HVOR

Mandag den 16. december 2019  Bygning M (Gate21)
Mere Albertslund 2019: kl. 19-20 Liljens Kvarter 2
Masterplan for Hersted 2045: kl. 20-21 2620 Albertslund
   
Tirsdag den 17. december 2019 DOLL Living Lab
Masterplan for Hersted 2045, virksomheder: kl. 16-17         Naverland 2, 6 sal
Masterplan for Hersted 2045, grundejere: kl. 17-18 2600 Glostrup

Med venlig hilsen,
Steen Christiansen, borgmester
& Elisabeth Wolstrup Gadegaard, direktør for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse

Tilmelding

Indsæt formular her