Kontakt og organisering

Du kan kontakte arbejdsgruppen der har ansvaret for at følge beboernes ideer og ønsker ud i livet eller projektlederne hos Albertslund Kommune og BO-VEST.


Udviklingen og implementeringen af Områdefornyelsen koordineres og styres i et forpligtende samarbejde der fungerer som et partnerskab imellem Albertslund Kommune og BO-VEST – herunder Vridsløselille Andelsboligforening (VA) og Albertslund Boligselskab (AB).

 

Områdefornyelsen styres af af beboere

Arbejdsgruppen, der er den styrende kraft bag byfornyelsesprojektet, består af både beboer- og bestyrelsesrepræsentanter. Den er valgt til og har mandat til at varetage opfølgningen på de afholdte blokmøder i Albertslund Nord vedrørende udviklingen af friarealer. Gruppen udgøres af Anita Kallesøe (VA), Lizzie Bollmann (VA), Mediha Bilgic (AB), Jeannette Nauta-Ridderstrøm (AB) og Tonny Kierulff (AB).

Du kan læse mere om organiseringen af Områdefornyelsen i Byfornyelsesprogrammet her.

 

Kontakt:

Projektleder i Albertslund Kommune: Laura Juvik, laura.juvik@albertslund.dk, 40 20 06 47

Projektleder BO-VEST: Thomas Helsted, the@bo-vest.dk, 60 35 26 10

Driftsleder Albertslund Nord, Michael Sørensen, mis@bo-vest.dk, 60 35 27 79

 

Gå til hovedsiden om Områdefornyelsen her.