6.000 boliger renoveres i de næste 10 år

I løbet af de næste 10 bliver mere end 6.000 boliger i Albertslund renoveret. Målet er at skabe attraktive boliger til familier der gerne vil bo grønt - tæt på København.


 - Albertslund Kommune

De mange boliger der skal renoveres i Albertslund i de kommende år, er almene boliger. Derfor er det boligselskaberne, Bo-Vest (VA og AB), AKB og Boligkontor Danmark, der står for renoveringerne. Beboerne bliver inddraget og har stor indflydelse på renoveringerne.

Luk alle
Åben alle

Mere end 1.500 boliger i Albertslund Syd renoveres frem til 2020. Den store forandring er allerede i gang.

 

Rækkehusene

Renoveringen af rækkehusene i Albertslund Syd er gennemgribende. Boligerne vil fremstå som helt nye - kun den indre betonkerne bliver der ikke rørt ved.

I alt 551 rækkehuse skal renoveres. Der er opført prøveboliger i Bjørnens kvarter, og i Fiskens Kvarter er der opført prøveboliger ud fra Albertslundkonceptet for energirenoveringer.

Renoveringen af rækkehusene finder sted i 2012 - 2015.

Gårdhusene

I gårdhusene gennemføres der en indre renovering.

I alt 988 gårdhuse skal renoveres. Der er opført prøveboliger i Lærkens Kvarter. 

Læs mere om renoveringen af rækkehuse og gårdhuse i Albertslund Syd

458 gårdhuse i Albertslund Vest skal renoveres.

 

Renoveringen af gårdhusene i Albertslund Vest er en indre renovering svarende til den der udføres i gårdhusene i Albertslund Syd.

Renoveringen finder sted i 2015 - 2017

Læs mere om renoveringen af gårdhusene i Albertslund Vest

Bebyggelsen Blokland får en omfattende ansigtsløftning når den renoveres i de kommende år. Beboerne inddrages i processen.

 

I Blokland renoveres de 304 lejligheder i Blokland. Helhedsplanen for renoveringen er vedtaget, og beboerne er inddraget i at få detaljerne til at falde på plads.

Der arbejdes blandt andet med at skabe bedre passager og sammenhæng mellem blokkene og med at omdanne en af blokkene til rækkehuse.

Renoveringen forventes at finde sted i 2017 - 2018.

Læs mere om renoveringen af Blokland

I Galgebakken er helhedsplanen for renovering af 693 boliger vedtaget. Renoveringen forventes at begynde i løbet af 2016.

 

Den foreløbige helhedsplan omfatter blandt andet renovering af facader, installationer, vinduer og døre, badeværelser og udearealer.

Beboerne inddrages at drøfte og detaljere renoveringen, for eksempel indretning og tilvalgsmuligheder for badværelser.

Renoveringen forventes at finde sted 2017 - 2019

Læs mere om renoveringen af Galgebakken

Den planlagte renovering af Morbærhaven skal sikre at ungdomsboligerne forbliver attraktive studieboliger.

 

I Morbærhaven er der 1.063 ungdomsboliger. Den planlagte renovering er beskrevet i et projektforslag og omfatter blandt andet tage og lette facader.

Følg med i processen om renovering af Morbærhaven

I Hedemarken er der 774 lejligheder og 144 rækkehuse, der skal gennemgå en større renovering.

 

Der arbejdes frem mod en helhedsplan for en renovering af Hedemarkens 774 lejligheder i etageejendom og 144 rækkehuse. I første omgang arbejdes der med at gennemføre en rigtig god ombygning af den ene blok for at boligselskabet kan gøre sig erfaringer til brug for hele renoveringen af Hedemarken.

Der er udarbejdet en helhedsplan for Hyldespjældets 429 boliger for at gennemføre en renovering af boligerne.

 

I Hyldespjældet er der 429 boliger af varierende størrelse. En helhedsplan for bebyggelsen er udarbejdet, og der arbejdes nu henimod at gøre en renovering mulig. Som en del af dette skal der gennemføres en række jordundersøgelser.

Læs mere om Hyldespjældet

En helhedsplan for de 99 boliger i etageejendommen Toften er udarbejdet.

 

Toften er en ejendom fra 1950 som på visse områder trænger til renovering.

Helhedsplanen for Toften er udarbejdet. Det er endnu ikke besluttet hvad der skal ske fremadrettet.

Der arbejdes med en helhedsplan for Solhusene og de 172 lejligheder i bebyggelsen.

 

I Solhusene er der særlig bevaringsværdig arkitektur som der skal tages hensyn til. Der har før været foretaget renoveringer i Solhusene, men ikke gennemgribende.

En helhedsplan for bebyggelsen er under udarbejdelse. En renovering forventes blandt andet at omfatte VVS, dræn og ventilation og muligvis sammenlægning af små lejligheder.

Læs mere om Solhusene